Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o podpore podnikania v poľnohospodárstve 27/2003 účinný od 31.01.2003

Platnosť od: 31.01.2003
Účinnosť od: 31.01.2003
Autor: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
Oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o podpore podnikania v poľnohospodárstve 27/2003 účinný od 31.01.2003
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 27/2003 s účinnosťou od 31.01.2003
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej ...

výnos z 21. januára 2003 č. 148/2/2003-100 o podpore podnikania v poľnohospodárstve.

Výnosom sa ustanovuje výška podpory v poľnohospodárstve a vyhlasujú sa rozvojové programy poľnohospodárstva ...

Výnos nadobúda účinnosť 1. februára 2003.

Výnos je uverejnený v čiastke 3/2003 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore