Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky, ktorou sa menia niektoré ustanovenia Protokolu týkajúceho sa definície pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce uvedeného v článku 1 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky z 21. decembra 1996, ktorou sa mení ustanovenie článku 1 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o pravidlách pôvodu tovaru a metódach administratívnej spolupráce z 22. februára 1993 27/1999 účinný od 13.02.1999

Platnosť od: 13.02.1999
Účinnosť od: 13.02.1999
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Ekonomika a obchodné vzťahy v medzinárodnom práve, Technické normy, Zahraničný obchod

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky, ktorou sa menia niektoré ustanovenia Protokolu týkajúceho sa definície pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce uvedeného v článku 1 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky z 21. decembra 1996, ktorou sa mení ustanovenie článku 1 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o pravidlách pôvodu tovaru a metódach administratívnej spolupráce z 22. februára 1993 27/1999 účinný od 13.02.1999
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 27/1999 s účinnosťou od 13.02.1999
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 7. decembra 1998 bola v Bratislave ...

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky, ktorou sa menia niektoré ustanovenia ...

Vláda Slovenskej republiky a vláda Českej republiky podľa ustanovení článku 9 Dohody medzi vládou ...

Článok 1

Protokol týkajúci sa definície pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce ...

Článok 2

Táto dohoda tvorí neoddeliteľnú súčasť Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej ...

Článok 3

Táto dohoda nadobudne platnosť 1. januára 1999.

Dané v Bratislave 7. decembra 1998 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a českom ...

Za vládu

Slovenskej republiky:

Ľudovít Černák v. r.

Za vládu

Českej republiky:

Miroslav Grégr v. r.

Prevziať prílohu - Příloha 01

Načítavam znenie...
MENU
Hore