Všetky konsolidované znenia predpisu 262/2000

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 02.08.2000 účinný od 02.08.2000
MENU
Hore