Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa 262/2000 účinný od 02.08.2000

Platnosť od: 02.08.2000
Účinnosť od: 02.08.2000
Autor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Oblasť: Kolektívne pracovno-právne vzťahy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa 262/2000 účinný od 02.08.2000
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 262/2000 s účinnosťou od 02.08.2000
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydalo podľa § 7 ods. 1 zákona ...

výnos z 18. júla 2000 č. 1909/2000-III/11 o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho ...

Vo výnose sa ustanovuje, že Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2000 pre sekciu biologických ...

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Úplné znenie výnosu a zoznam zamestnávateľov, na ktorých sa vzťahuje, sa uverejní v časopise ...

Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore