Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o zmene a doplnení zoznamu zmluvných strán k Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa z 19. októbra 1996 261/2012 účinný od 06.09.2012

Platnosť od: 06.09.2012
Účinnosť od: 06.09.2012
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o zmene a doplnení zoznamu zmluvných strán k Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa z 19. októbra 1996 261/2012 účinný od 06.09.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 261/2012 s účinnosťou od 06.09.2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 1. júna 2012 sa Grécko stalo ...

Grécko oznámilo svoje vyhlásenie k článkom 23, 26, 34 a 52 a určilo ústredný orgán podľa článku ...

K oznámeniu č. 261/2012 Z. z.

ZMENY A DOPLNENIA

zoznamu zmluvných strán Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci ...

Zoznam zmluvných strán dohovoru a prehľad ich výhrad a vyhlásení uvedený v prílohe k oznámeniu ...

„Grécko:

a)

Dohovor pre Grécko nadobudol platnosť 1. júna 2012.

b)

Ratifikačná listina Grécka obsahuje tieto vyhlásenia:

Články 23, 26 a 52 dohovoru umožňujú zmluvným stranám určitý stupeň flexibility na účel ...

Podľa článku 34 ods. 2 dohovoru Dánsko vyhlasuje, že žiadosti podľa odseku 1 sa smú zasielať ...

c)

Podľa článku 29 dohovoru Grécko určilo ústredný orgán:

Ministry of Justice

Transparency and Human Rights

Directorate of Legislative Coordination and of Special International Legal Relations.“.

Načítavam znenie...
MENU
Hore