Všetky konsolidované znenia predpisu 26/2013

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 05.02.2013 účinný od 05.02.2013
MENU
Hore