Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71096
Dôvodové správy: 2416
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
09.07.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o ďalšom vykonávaní bilaterálnych zmlúv medzi Slovenskou republikou a Českou republikou po začatí plného uplatňovania schengenského acquis oboma štátmi 257/2010 účinný od 09.06.2010


Platnosť od: 09.06.2010
Účinnosť od: 09.06.2010
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Diplomatické a konzulárne právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o ďalšom vykonávaní bilaterálnych zmlúv medzi Slovenskou republikou a Českou republikou po začatí plného uplatňovania schengenského acquis oboma štátmi 257/2010 účinný od 09.06.2010
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 257/2010 s účinnosťou od 09.06.2010

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou nót z 5. augusta 2008 ...

K oznámeniu č. 257/2010 Z. z.

Veľvyslanectvo Českej republiky

VERBÁLNA NÓTA

Číslo: 656/2008

Veľvyslanectvo Českej republiky v Bratislave prejavuje úctu Ministerstvu zahraničných vecí Slovenskej ...

V súlade s výsledkami rokovania konštatuje, že od začatia plného uplatňovania schengenského ...

Týka sa to nasledujúcich medzinárodných zmlúv alebo ich ustanovení:

Zmluva medzi Českou republikou a Slovenskou republikou o úprave režimu a o spolupráci na spoločných ...

– článok 4 ods. 2 písm. b),

– článok 13 ods. 3,

– článok 14 ods. 2,

– článok 15a ods. 1 a ods. 2 písm. b),

– článok 15b ods. 1,

– článok 15c ods. 1 písm. c), pokiaľ ide o poľnohospodársku a lesnú techniku a iné prostriedky ...

– článok 15d,

– článok 15e,

– článok 15f,

– článok 15g ods. 1.

Česká strana zároveň konštatuje, že od dátumu pristúpenia oboch štátov k Európskej únii ...

– článok 9 písm. c),

– článok 15a ods. 2 písm. a), c) a d),

– článok 15b ods. 2,

– článok 15c ods. 1 okrem písm. c), pokiaľ ide o poľnohospodársku a lesnú techniku a iné prostriedky ...

– článok 15g ods. 2,

– posledná veta článku 18 ods. 5, ak sa týka občanov Európskej únie a osôb požívajúcich ...

Dohoda medzi vládou Českej republiky a vládou Slovenskej republiky o hraničných priechodoch na ...

Dohoda medzi vládou Českej republiky a vládou Slovenskej republiky o zrušení vízovej povinnosti ...

– článok 3,

– článok 6.

Česká strana zároveň konštatuje, že od dátumu pristúpenia oboch štátov k Európskej únii ...

– článok 1,

– článok 2.

Zmluva medzi Českou republikou a Slovenskou republikou o spoločnej štátnej hranici (Židlochovice ...

– článok 30 v rozsahu, v akom sa týka prekračovania štátnych hraníc.

Česká strana zároveň konštatuje, že od dátumu pristúpenia oboch štátov k Európskej únii ...

Zmluva medzi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci a vzájomnej pomoci pri mimoriadnych ...

– článok 5 ods. 2,

– článok 11 ods. 1.

Česká strana zároveň konštatuje, že od dátumu pristúpenia oboch štátov k Európskej únii ...

Zmluva medzi Českou republikou a Slovenskou republikou o uľahčení hraničného vybavovania v cestnej, ...

Dohoda medzi vládou Českej republiky a vládou Slovenskej republiky o odovzdávaní a prijímaní ...

– článok 2 ods. 3 písm. a) a b).

Zmluva medzi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci v boji proti trestnej činnosti, ...

– článok 15 ods. 1 písm. a),

– článok 18 ods. 2.

Česká strana zároveň konštatuje, že od dátumu pristúpenia oboch štátov k Európskej únii ...

– článok 15 ods. 1 písm. a) v rozsahu, v akom sa týka colných kontrol,

– článok 20.

Dohoda medzi vládou Českej republiky a vládou Slovenskej republiky o železničnej doprave cez štátnu ...

– článok 1 písm. a) a v rozsahu týkajúcom sa vykonávania hraničného vybavovania tiež ustanovenia ...

– článok 9,

– článok 10 ods. 1.

Česká strana zároveň konštatuje, že od dátumu pristúpenia oboch štátov k Európskej únii ...

Dohoda medzi vládou Českej republiky a vládou Slovenskej republiky o spolupráci na hraničných ...

– článok 16 v rozsahu, v akom sa týka prekračovania štátnych hraníc.

Česká strana zároveň konštatuje, že od dátumu pristúpenia oboch štátov k Európskej únii ...

Zmluva medzi Českou republikou a Slovenskou republikou o železničnej privilegovanej peážnej doprave ...

– článok 6 v rozsahu, v akom sa týka prekračovania štátnych hraníc.

Vyššie uvedené dotknuté ustanovenia alebo zmluvy ako celok nie sú vykonávané od okamihu začatia ...

Veľvyslanectvo Českej republiky v Bratislave očakáva potvrdenie výsledkov vzájomných rokovaní ...

Veľvyslanectvo Českej republiky v Bratislave využíva túto príležitosť, aby znovu ubezpečilo ...

V Bratislave 5. augusta 2008

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky

VERBÁLNA NÓTA

Číslo: 74/2008

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Prahe prejavuje úctu Ministerstvu zahraničných vecí Českej ...

V súlade s výsledkami rokovania konštatuje, že od začatia plného uplatňovania schengenského ...

Týka sa to nasledujúcich medzinárodných zmlúv alebo ich ustanovení:

Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o úprave režimu a o spolupráci na spoločných ...

– článok 4 ods. 2 písm. b),

– článok 13 ods. 3,

– článok 14 ods. 2,

– článok 15a ods. 1 a ods. 2 písm. b),

– článok 15b ods. 1,

– článok 15c ods. 1 písm. c), pokiaľ ide o poľnohospodársku a lesnú techniku a iné prostriedky ...

– článok 15d,

– článok 15e,

– článok 15f,

– článok 15g ods. 1.

Slovenská strana súhlasí, že od dátumu pristúpenia oboch štátov k Európskej únii sa nevykonávajú ...

– článok 9 písm. c),

– článok 15a ods. 2 písm. a), c) a d),

– článok 15b ods. 2,

– článok 15c ods. 1 okrem písmena c), pokiaľ ide o poľnohospodársku a lesnú techniku a iné ...

– článok 15g ods. 2,

– posledná veta článku 18 ods. 5, ak sa týka občanov Európskej únie a osôb požívajúcich ...

Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o hraničných priechodoch na ...

Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o zrušení vízovej povinnosti ...

– článok 3,

– článok 6.

Slovenská strana súhlasí, že od dátumu pristúpenia oboch štátov k Európskej únii sa nevykonávajú ...

– článok 1,

– článok 2.

Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spoločnej štátnej hranici (Židlochovice ...

– článok 30 v rozsahu, v akom sa týka prekračovania štátnych hraníc.

Slovenská strana súhlasí, že od dátumu pristúpenia oboch štátov k Európskej únii sa nevykonáva ...

Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spolupráci a vzájomnej pomoci pri mimoriadnych ...

– článok 5 ods. 2,

– článok 11 ods. 1.

Slovenská strana súhlasí, že od dátumu pristúpenia oboch štátov k Európskej únii sa nevykonáva ...

Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o uľahčení hraničného vybavovania v cestnej, ...

Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o odovzdávaní a prijímaní ...

– článok 2 ods. 3 písm. a) a b).

Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spolupráci v boji proti trestnej činnosti, ...

– článok 15 ods. 1 písm. a),

– článok 18 ods. 2.

Slovenská strana súhlasí, že od dátumu pristúpenia oboch štátov k Európskej únii sa nevykonávajú ...

– článok 15 ods. 1 písm. a) v rozsahu, v akom sa týka colných kontrol,

– článok 20.

Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o železničnej doprave cez štátnu ...

– článok 1 písm. a) a v rozsahu týkajúcom sa vykonávania hraničného vybavovania tiež ustanovenia ...

– článok 9,

– článok 10 ods. 1.

Slovenská strana súhlasí, že od dátumu pristúpenia oboch štátov k Európskej únii sa nevykonáva ...

Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spolupráci na hraničných ...

– článok 16 v rozsahu, v akom sa týka prekračovania štátnych hraníc.

Slovenská strana súhlasí, že od dátumu pristúpenia oboch štátov k Európskej únii sa nevykonáva ...

Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o železničnej privilegovanej peážnej doprave ...

– článok 6 v rozsahu, v akom sa týka prekračovania štátnych hraníc.

Vyššie uvedené dotknuté ustanovenia alebo zmluvy ako celok nie sú vykonávané od okamihu začatia ...

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Prahe touto odpovednou nótou potvrdzuje výsledky vzájomných ...

Praha 25. augusta 2008

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore