Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71096
Dôvodové správy: 2416
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
09.07.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o vedecko-technickej spolupráci. 255/2005 účinný od 18.06.2005


Platnosť od: 18.06.2005
Účinnosť od: 18.06.2005
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o vedecko-technickej spolupráci. 255/2005 účinný od 18.06.2005
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 255/2005 s účinnosťou od 18.06.2005

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 18. novembra 2004 bola vo Varšave ...

Dohoda nadobudla platnosť 25. mája 2005 na základe článku 11 ods. 1.

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody sa končí platnosť Dohody o priamej vedeckotechnickej spolupráci ...

K oznámeniu č. 255/2005 Z. z.

DOHODA

MEDZI VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VLÁDOU POĽSKEJ REPUBLIKY O VEDECKO-TECHNICKEJ SPOLUPRÁCI

Vláda Slovenskej republiky a vláda Poľskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“),

oceňujúc dôležitosť medzinárodnej spolupráce v oblasti vedy a techniky pre rozvoj národných ...

vedené želaním podporovať a rozvíjať spoluprácu v oblasti vedy a techniky na základe rovnosti ...

dohodli sa takto:

Článok 1

1.

Zmluvné strany budú rozvíjať a podporovať spoluprácu v oblasti vedy a techniky podľa ustanovení ...

2.

Zmluvné strany budú podporovať vedecko-technickú spoluprácu prostredníctvom priamych kontaktov ...

3.

Zmluvné strany budú v maximálnej možnej miere podporovať spoluprácu v oblasti výskumu a techniky ...

Článok 2

Vedecko-technická spolupráca bude podľa tejto dohody zahŕňať

a)

spoločné vedecké a technické, výskumné a vývojové projekty,

b)

výmenu vedcov, odborníkov, výskumných pracovníkov a expertov,

c)

výmenu vedeckých a technických informácií, dokumentácie, ako aj laboratórnych vzoriek a prístrojov ...

d)

spoločné vedecké konferencie, sympóziá, pracovné schôdzky, iné stretnutia a výstavy,

e)

iné formy spolupráce, na ktorých sa zmluvné strany dohodnú.

Článok 3

1.

Na účely vykonávania tejto dohody sa zriadi Zmiešaná komisia pre vedecko-technickú spoluprácu ...

2.

Zmiešaná komisia sa bude stretávať najmenej raz za rok striedavo v Slovenskej republike a v Poľskej ...

3.

Zmiešaná komisia na svojom prvom zasadnutí vypracuje pravidlá svojej práce tak, aby zabezpečila ...

Článok 4

Úlohami zmiešanej komisie bude:

a)

dohodnutie oblastí spolupráce,

b)

vytváranie priaznivých podmienok na vykonávanie tejto dohody,

c)

uľahčovanie a podporovanie vykonávania spoločných projektov a programov,

d)

výmena skúseností vyplývajúcich z dvojstrannej vedecko-technickej spolupráce a posudzovanie návrhov ...

e)

prerokovanie vykonávacích programov a dohoda o vykonávacích programoch,

f)

vypracovanie protokolov prezentujúcich výsledky vedecko-technickej spolupráce na základe tejto dohody. ...

Článok 5

Výdavky spôsobené výmenou pracovníkov podľa článku 2 písm. b) tejto dohody, vyplývajúce z ...

a)

vysielajúca zmluvná strana uhradí náklady na dopravu medzi hlavnými mestami oboch krajín, alebo ...

b)

prijímajúca zmluvná strana uhradí ubytovacie, stravovacie a miestne cestovné náklady na svojom ...

Článok 6

Osoby spolupracujúce na vykonávaní tejto dohody, ako aj osoby uvedené v článku 8 tejto dohody ...

Článok 7

1.

Využitie duševného vlastníctva vzniknutého na základe činností spolupráce v rámci tejto dohody ...

2.

Vedecké a technické informácie odvodené zo spolupráce v rámci tejto dohody budú vlastníctvom ...

Článok 8

Vedci, experti a inštitúcie tretích krajín alebo medzinárodných organizácií môžu byť po súhlase ...

Článok 9

1.

Ustanovenia tejto dohody sa môžu meniť a dopĺňať iba po súhlase obidvoch zmluvných strán. Zmeny ...

2.

Akékoľvek spory týkajúce sa interpretácie alebo vykonávania tejto dohody sa budú urovnávať ...

Článok 10

Táto dohoda sa nedotýka práv a povinností obidvoch zmluvných strán vyplývajúcich z iných medzinárodných ...

Článok 11

1.

Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi oboch zmluvných ...

2.

Dohoda sa uzaviera na dobu neurčitú. Každá zo zmluvných strán môže dohodu písomne vypovedať. ...

3.

Skončenie platnosti tejto dohody nepreruší realizáciu projektov alebo programov realizovaných v ...

4.

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody sa končí platnosť Dohody o priamej vedeckotechnickej spolupráci ...

Článok 12

Orgánmi zodpovednými za vykonávanie tejto dohody sú: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky ...

Dané vo Varšave 18. novembra 2004 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé z nich v slovenskom, ...

Za vládu

Slovenskej republiky:

Martin Fronc v. r.

Za vládu

Poľskej republiky:

Michal Kleiber v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore