Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa 253/2009 účinný od 27.06.2009

Platnosť od: 27.06.2009
Účinnosť od: 27.06.2009
Autor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Oblasť: Kolektívne pracovno-právne vzťahy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa 253/2009 účinný od 27.06.2009
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Oznámenie 253/2009 s účinnosťou od 27.06.2009
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. ...

1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2009 z 27. mája 2009 uzatvorená medzi Odborovým zväzom ...

a

Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky.

2. Dodatok č. 6 z 2. júna 2008 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2002 – 2006 z 29. ...

a

Zväzom zamestnávateľov mestskej hromadnej dopravy Slovenskej republiky.

3. Dodatok č. 2 z 5. decembra 2008 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa z 28. marca 2007 uzavretej ...

a

Zamestnávateľským zväzom podnikov Armády Slovenskej republiky.

4. Dodatok č. 2 z 1. apríla 2009 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2008 – 2009 zo ...

a

Slovenským cukrovarníckym spolkom.

5. Dodatok č. 7 zo 7. mája 2009 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2002 – 2006 z ...

a

Zväzom zamestnávateľov mestskej hromadnej dopravy Slovenskej republiky.

6. Dodatok č. 2 z 13. mája 2009 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2008 – 2009 z ...

a

Zväzom strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky.

7. Dodatok č. 2 z 15. mája 2009 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2008 – 2009 z ...

a

Zväzom elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky.

Načítavam znenie...
MENU
Hore