Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o predkladaní výkazov správcovskými spoločnosťami a depozitármi podielových fondov na účely dohľadu nad finančným trhom 25/2012 účinný od 31.01.2012

Platnosť od: 31.01.2012
Účinnosť od: 31.01.2012
Autor: Národná banka Slovenska
Oblasť: Bankové a finančné inštitúcie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o predkladaní výkazov správcovskými spoločnosťami a depozitármi podielových fondov na účely dohľadu nad finančným trhom 25/2012 účinný od 31.01.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 25/2012 s účinnosťou od 31.01.2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 191 ods. 1 a § 192 ods. 3 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom ...

opatrenie z 10. januára 2012 č. 3/2012 o predkladaní výkazov správcovskými spoločnosťami a depozitármi ...

Opatrením sa ustanovuje štruktúra, rozsah, obsah, forma, členenie, termíny, spôsob, postup a miesto ...

Opatrením sa zrušuje opatrenie Národnej banky Slovenska z 13. mája 2008 č. 9/2008 o predkladaní ...

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. januára 2012.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 3/2012 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore