Všetky konsolidované znenia predpisu 247/2010

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 04.06.2010 účinný od 04.06.2010
MENU
Hore