Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71185
Dôvodové správy: 2417
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
05.08.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Protokolu medzi Slovenskou republikou a Moldavskou republikou k Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o právnej pomoci a právnych vzťahoch vo veciach občianskych, rodinných a trestných z 12. augusta 1982 243/2019 účinný od 02.08.2019


Platnosť od: 02.08.2019
Účinnosť od: 02.08.2019
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Protokolu medzi Slovenskou republikou a Moldavskou republikou k Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o právnej pomoci a právnych vzťahoch vo veciach občianskych, rodinných a trestných z 12. augusta 1982 243/2019 účinný od 02.08.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 243/2019 s účinnosťou od 02.08.2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 19. ...

Prílohy

  Protokol medzi Slovenskou republikou a Moldavskou republikou k Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o právnej pomoci a právnych vzťahoch vo veciach občianskych, rodinných a trestných z 12. augusta 1982

  Slovenská republika a Moldavská republika (ďalej len „zmluvné strany“),

  nadväzujúc na dlhoročnú tradíciu dobrých vzájomných vzťahov spolupráce,

  vedené želaním ďalej prehĺbiť svoje priateľské vzťahy a uľahčiť vzájomnú spoluprácu v ...

  v záujme uviesť svoje vzájomné právne styky do súladu s inými medzinárodnými záväzkami, ...

  dohodli sa takto:

  Článok 1

  Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík ...

  Článok 2

  Zmluva sa v znení tohto protokolu označuje ako Zmluva medzi Slovenskou republikou a Moldavskou republikou ...

  Článok 3

  Preambula zmluvy sa vypúšťa.

  Článok 4

  a)

  „Občania jednej zmluvnej strany majú právo obracať sa voľne a bez prekážok na súdy, prokuratúry ...

  b)

  V článku 2 ods. 1 sa vypúšťa slovo „trestných“.

  Článok 5

  „(1) Justičné orgány zmluvných strán sa pri vykonávaní tejto Zmluvy navzájom stýkajú prostredníctvom ...

  Článok 6

  „Rozsah právnej pomoci „Zmluvné strany si navzájom poskytujú právnu pomoc vykonávaním jednotlivých ...

  Článok 7

  Článok 5 zmluvy sa mení takto:

  a)

  v ods. 1 písmeno d) znie takto: „mená a priezviská účastníkov, miesto ich bydliska alebo prechodného ...

  b)

  v ods. 1 sa vypúšťa písmeno g),

  c)

  odsek 4 sa vypúšťa.

  Článok 8

  V článku 7 ods. 1 zmluvy sa na konci vypúšťajú slová: „alebo v súvislosti s trestnou vecou, ...

  Článok 9

  „Platnosť listín (1) Listiny, ktoré vydal alebo overil príslušný orgán jednej zmluvnej strany ...

  Článok 10

  „Právne informácie Ústredné orgány zmluvných strán uvedené v článku 3 tejto Zmluvy si ...

  Článok 11

  „Jazyk (1) Pri vzájomnom styku pri vykonávaní tejto Zmluvy používajú ústredné orgány uvedené ...

  Článok 12

  Oddiel II zmluvy sa mení:

  a)

  článok 18 sa nazve „Prekážka začatej veci“ a znie takto: „Ak sa začalo konanie o tej istej ...

  b)

  časť I až IV sa vypúšťa,

  c)

  v časti V, článok 51 znie: „Úľavy podľa článku 50 tejto Zmluvy sa priznávajú na základe ...

  d)

  v článku 52 ods. 1 sa slovo „osvedčením“ nahrádza slovom „vyhlásením“.

  Článok 13

  Oddiel III zmluvy sa mení:

  a)

  v čl. 53 ods. 1 sa vypúšťajú slová: „ak nie je podľa tejto Zmluvy, a v prípadoch touto Zmluvou ...

  b)

  v čl. 56 ods. 1 a ods. 2 sa slovo „nariadenie“ nahrádza slovom „povolenie“ v príslušnom ...

  c)

  čl. 58 znie takto: „Konanie o uznaní a výkone sa spravuje právnym poriadkom tej zmluvnej strany, ...

  d)

  v čl. 60 písm. d) sa za slová „nadobudlo právoplatnosť“ vkladajú slová „a rozhodnutie, ...

  e)

  v čl. 60 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie takto: „je rozhodnutie nezlučiteľné ...

  f)

  v čl. 60 sa súčasné písmeno e) označuje ako písmeno f),

  g)

  v čl. 60 sa vkladá nové písmeno g), ktoré znie takto: „by uznanie alebo výkon bol v rozpore ...

  Článok 14

  „Článok 66a Vzťah k dohovorom o uznávaní a výkone rozhodnutia Ustanovenia tejto Zmluvy sú ...

  Článok 15

  Oddiel IV sa vypúšťa.

  Článok 16

  Rozhodnutia súdov v občianskych a rodinných veciach vydané v konaniach začatých pred dňom nadobudnutia ...

  Článok 17

  (1)

  Tento protokol podlieha ratifikácii. Ratifikačné listiny budú vymenené v Kišiňove.

  (2)

  Tento protokol nadobudne platnosť prvým dňom druhého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom ...

  (3)

  Protokol sa uzaviera na dobu neurčitú.

  (4)

  Každá zo zmluvných strán môže protokol písomne vypovedať. V tom prípade skončí platnosť ...

  Na dôkaz toho splnomocnenci zmluvných strán podpísali tento protokol.

  Dané v Kišiňove 19. júla 2017 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, rumunskom ...

  Za Slovenskú republiku: Za Moldavskú republiku: Róbert Kirnág v. r. Vladimir Cebotari v. r. ...

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore