Oznámenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o vydaní rozhodnutia, ktorým sa mení rozhodnutie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 28. januára 2004, ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov v znení neskorších rozhodnutí 241/2008 účinný od 01.07.2008

Platnosť od: 01.07.2008
Účinnosť od: 01.07.2008
Autor: Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky
Oblasť: Telekomunikácie a telekomunikačné služby, Hospodárska súťaž

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o vydaní rozhodnutia, ktorým sa mení rozhodnutie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 28. januára 2004, ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov v znení neskorších rozhodnutí 241/2008 účinný od 01.07.2008
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 241/2008 s účinnosťou od 01.07.2008
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky vydal podľa § 15 ods. 2 zákona č. 610/2003 Z. z. o ...

rozhodnutie z 20. júna 2008, ktorým sa mení rozhodnutie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky ...

Rozhodnutím sa mení definícia relevantného veľkoobchodného trhu č. 4.

Rozhodnutie nadobúda záväznosť dňom vyhlásenia.

Rozhodnutie je uverejnené vo Vestníku Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky č. 3/2008 a ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore