Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na štatistické účely 24/2012 účinný od 31.01.2012 do 31.12.2014

Platnosť od: 31.01.2012
Účinnosť od: 31.01.2012
Účinnosť do: 31.12.2014
Zrušený: yd.o .3250
Autor: Národná banka Slovenska
Oblasť: Bankové a finančné inštitúcie, Štatistiky

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na štatistické účely 24/2012 účinný od 31.01.2012 do 31.12.2014
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 24/2012 s účinnosťou od 31.01.2012
RUŠÍ PREDPIS:
577/2008 Z. z. Oznámenie o vydaní PP o vydaní opatrenia zo 16. decembra 2008 č. 26/2008 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na štatistické účely 577/2008 účinný od 01.01.2009 do 01.02.2012 Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na štatistické účely
ZRUŠENÝ:
246/2014 Z. z. Oznámenie o vydaní PP o vydaní opatrenia z 2. septembra 2014 č. 17/2014 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi alebo pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na štatistické účely. 246/2014 účinný od 01.01.2015 Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 2. septembra 2014 č. 17/2014 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi alebo pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na štatistické účely
246/2014 Z. z. Oznámenie Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 2. septembra 2014 č. 17/2014 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi alebo pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na štatistické účely 246/2014 účinný od 01.01.2015 Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 2. septembra 2014 č. 17/2014 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi alebo pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na štatistické účely
Načítavam znenie...
MENU
Hore