Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 27. marca 2002 č. 2/2002 na vykonanie zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení výnosu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky zo 4. mája 2005 č. 2/2005 236/2006 účinný od 25.04.2006

Platnosť od: 25.04.2006
Účinnosť od: 25.04.2006
Autor: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana spotrebiteľa, Technické normy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 27. marca 2002 č. 2/2002 na vykonanie zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení výnosu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky zo 4. mája 2005 č. 2/2005 236/2006 účinný od 25.04.2006
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 236/2006 s účinnosťou od 25.04.2006
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo podľa § 24 ods. 8 zákona č. 163/2001 Z. z. ...

výnos z 5. apríla 2006 č. 1/2006, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej ...

Výnosom sa ustanovujú podrobnosti o klasifikácii, balení a označovaní nebezpečných chemických ...

Týmto výnosom sa do právneho poriadku Slovenskej republiky preberá smernica Komisie 2006/8/ES zo ...

Výnos nadobúda účinnosť 1. júna 2006.

Výnos je uverejnený vo Vestníku Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 2/2006 a možno ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore