Oznámenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2015/2016 pre študijné programy v externej forme štúdia uskutočňované na verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách 235/2014 účinný od 28.08.2014

Platnosť od: 28.08.2014
Účinnosť od: 28.08.2014
Autor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Oblasť:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2015/2016 pre študijné programy v externej forme štúdia uskutočňované na verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách 235/2014 účinný od 28.08.2014
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 235/2014 s účinnosťou od 28.08.2014
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 92 ods. 3 v spojení ...

opatrenie z 25. augusta 2014 č. 2014-8525/40422:13-15A0, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného ...

Opatrenie upravuje sumy maximálneho ročného školného na akademický rok 2015/2016 pre študijné ...

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2014.

Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej ...

Do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore