Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o predbežnom vykonávaní Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kórejskou republikou na strane druhej 230/2011 účinný od 22.07.2011

Platnosť od: 22.07.2011
Účinnosť od: 22.07.2011
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Právo EÚ, Ekonomika a obchodné vzťahy v medzinárodnom práve

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o predbežnom vykonávaní Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kórejskou republikou na strane druhej 230/2011 účinný od 22.07.2011
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 230/2011 s účinnosťou od 22.07.2011
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 6. októbra 2010 bola v Bruseli ...

S podpisom dohody vyslovila súhlas vláda Slovenskej republiky uznesením č. 293 zo 4. mája 2011.

V súlade s článkom 15.10 ods. 5 dohody sa ustanovenia článkov, okrem článkov 10.54 až 10.61 ...

S predbežným vykonávaním dohody vyslovil súhlas prezident Slovenskej republiky 4. júla 2011.

Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky.

Načítavam znenie...
MENU
Hore