Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky z 13. októbra 2005 č. 141.601/2005-SEVS o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky 23/2010 účinný od 22.01.2010

Platnosť od: 22.01.2010
Účinnosť od: 22.01.2010
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Rozpočtové právo, Štátne orgány, Rozpočtové a príspevkové organizácie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky z 13. októbra 2005 č. 141.601/2005-SEVS o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky 23/2010 účinný od 22.01.2010
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 23/2010 s účinnosťou od 22.01.2010
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. ...

výnos zo 14. januára 2010 č. 118.226/2009-SEVS, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zahraničných ...

Výnosom sa dopĺňa okruh subjektov, ktorým možno poskytnúť dotácie v pôsobnosti Ministerstva ...

Výnos nadobúda účinnosť 1. februára 2010.

Výnos je uverejnený na internetovej stránke Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky. ...

Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.

Načítavam znenie...
MENU
Hore