Oznámenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2014/2015 pre študijné programy v externej forme štúdia uskutočňované na verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách 227/2013 účinný od 15.08.2013

Platnosť od: 15.08.2013
Účinnosť od: 15.08.2013
Autor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Oblasť: Vysoké a vyššie školstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2014/2015 pre študijné programy v externej forme štúdia uskutočňované na verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách 227/2013 účinný od 15.08.2013
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Oznámenie 227/2013 s účinnosťou od 15.08.2013
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 92 ods. 3 zákona č. ...

opatrenie z 13. augusta 2013 č. 2013-6555/36831:15-071, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného ...

Opatrenie upravuje sumy maximálneho ročného školného na akademický rok 2014/2015 pre študijné ...

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2013.

Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej ...

Do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore