Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa 224/2007 účinný od 10.05.2007

Platnosť od: 10.05.2007
Účinnosť od: 10.05.2007
Autor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Oblasť: Kolektívne pracovno-právne vzťahy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa 224/2007 účinný od 10.05.2007
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 224/2007 s účinnosťou od 10.05.2007
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. ...

1.

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa z 28. marca 2007 uzavretá medzi Slovenským odborovým zväzom ...

a

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.bod-1.odsek-1~1Zamestnávateľským zväzom podnikov Armády Slovenskej republiky.

2.

Dodatok č. 3 z 29. novembra 2006 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2005 – 2006 z ...

a

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.bod-2.odsek-1~1Slovenským združením výrobcov piva a sladu.

3.

Dodatok č. 1 z 21. decembra 2006 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2006 – 2007 z ...

a

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.bod-3.odsek-1~1Odborovým zväzom pracovníkov peňažníctva a poisťovníctva.

4.

Dodatok č. 5 z 18. januára 2007 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2004 – 2006 zo ...

a

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.bod-4.odsek-1~1Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska.

5.

Dodatok č. 6 z 27. februára 2007 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2002 – 2006 z ...

a

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.bod-5.odsek-1~1Združením podnikateľov cestných stavieb Slovenska.

6.

Dodatok č. 3 z 29. marca 2007 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre odvetvie drevospracujúceho ...

a

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.bod-6.odsek-1~1Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.

7.

Dodatok č. 2 z 30. marca 2007 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2006 – 2007 z 31. ...

a

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.bod-7.odsek-1~1Slovenským odborovým zväzom pracovníkov polygrafie.

Načítavam znenie...
MENU
Hore