Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa 220/2006 účinný od 20.04.2006

Platnosť od: 20.04.2006
Účinnosť od: 20.04.2006
Autor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Oblasť: Kolektívne pracovno-právne vzťahy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa 220/2006 účinný od 20.04.2006
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 220/2006 s účinnosťou od 20.04.2006
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. ...

1.

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2006 z 25. januára 2006 uzavretá medzi Odborovým zväzom ...

a

Zväzom strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky.

2.

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2006 – 2007 z 13. februára 2006 uzavretá medzi Zväzom ...

a

Odborovým zväzom pracovníkov obchodu a cestovného ruchu.

3.

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2006 z 21. februára 2006 pre odvetvie poľnohospodárskej ...

a

Odborovým zväzom pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku.

4.

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2006 z 28. februára 2006 pre odvetvie drevospracujúceho ...

a

Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.

5.

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2006 – 2008 z 2. marca 2006 uzavretá medzi Odborovým ...

a

Zväzom zamestnávateľov dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.

6.

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2006 – 2008 zo 17. marca 2006 uzavretá medzi Slovenským ...

a

Zväzom sklárskeho priemyslu Slovenskej republiky.

7.

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2006 – 2007 z 31. marca 2006 uzavretá medzi Zväzom ...

a

Slovenským odborovým zväzom pracovníkov polygrafie.

8.

Dodatok č.1 z 12. januára 2006 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2005 – 2006 z 3. ...

a

Podnikateľským zväzom pekárov, cestovinárov a cukrárov Slovenskej republiky.

9.

Dodatok č. 1 z 24. januára 2006 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2005 – 2006 z ...

a

Slovenským združením výrobcov piva a sladu.

10.

Dodatok č. 1 zo 6. februára 2006 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2005 – 2007 z ...

a

Slovenským cukrovarníckym spolkom.

11.

Dodatok č. 7 zo 14. februára 2006 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2002 – 2006 ...

a

Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.

12.

Dodatok č. 1 z 13. marca 2006 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2005 z 29. marca 2005 ...

a

Asociáciou súkromných lekárov Slovenskej republiky.

Načítavam znenie...
MENU
Hore