Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 27. marca 2002 č. 2/2002 na vykonanie zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení výnosu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 2/2005 a výnosu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 1/2006 22/2009 účinný od 31.01.2009

Platnosť od: 31.01.2009
Účinnosť od: 31.01.2009
Autor: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Oblasť: Životné prostredie, Veda, technika, výskumníctvo, Ochrana životného prostredia, Technické normy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 27. marca 2002 č. 2/2002 na vykonanie zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení výnosu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 2/2005 a výnosu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 1/2006 22/2009 účinný od 31.01.2009
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 22/2009 s účinnosťou od 31.01.2009

Neevidujeme žiadne súvislosti k tomuto predpisu

Načítavam znenie...
MENU
Hore