Všetky konsolidované znenia predpisu 22/2009

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 31.01.2009 účinný od 31.01.2009
MENU
Hore