Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 27. marca 2002 č. 2/2002 na vykonanie zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení výnosu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 2/2005 a výnosu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 1/2006 22/2009 účinný od 31.01.2009

Platnosť od: 31.01.2009
Účinnosť od: 31.01.2009
Autor: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Oblasť: Životné prostredie, Veda, technika, výskumníctvo, Ochrana životného prostredia, Technické normy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 27. marca 2002 č. 2/2002 na vykonanie zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení výnosu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 2/2005 a výnosu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 1/2006 22/2009 účinný od 31.01.2009
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 22/2009 s účinnosťou od 31.01.2009
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 4 zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických ...

výnos z 15. januára 2009 č. 1/2009, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva hospodárstva ...

Výnosom sa ustanovujú podrobnosti o nebezpečných chemických látkach s predpísanou klasifikáciou, ...

Týmto výnosom sa do právneho poriadku Slovenskej republiky preberá smernica Komisie 2008/58/ES z ...

Výnos nadobúda účinnosť 1. februára 2009.

Výnos je uverejnený vo Vestníku Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 1/2009 a možno ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore