Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú vzory daňových priznaní k dani z príjmov 22/2007 účinný od 13.01.2007

Platnosť od: 13.01.2007
Účinnosť od: 13.01.2007
Autor: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Oblasť: Dane z príjmu

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú vzory daňových priznaní k dani z príjmov 22/2007 účinný od 13.01.2007
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 22/2007 s účinnosťou od 13.01.2007
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 38 ods. 2 zákona Slovenskej národnej ...

opatrenie z 9. januára 2007 č. MF/027725/2006-72, ktorým sa ustanovujú vzory daňových priznaní ...

Opatrenie nadobúda účinnosť 15. januára 2007.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 1/2007 a možno doň nazrieť na Ministerstve ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore