Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 2/2000 o kapitálovej primeranosti bánk 211/2001 účinný od 07.06.2001

Platnosť od: 07.06.2001
Účinnosť od: 07.06.2001
Autor: Národná banka Slovenska
Oblasť: Bankovníctvo a peňažníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 2/2000 o kapitálovej primeranosti bánk 211/2001 účinný od 07.06.2001
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Oznámenie 211/2001 s účinnosťou od 07.06.2001
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 15 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších ...

opatrenie z 25. mája 2001 č. 8/2001, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska ...

Týmto opatrením sa ustanovuje, čo sa rozumie kapitálom a rezervami na výpočet pomeru kapitálovej ...

Opatrenie nadobúda účinnosť 20. júna 2001.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 16/2001 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore