Všetky konsolidované znenia predpisu 210/2012

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 19.07.2012 účinný od 19.07.2012
MENU
Hore