Všetky konsolidované znenia predpisu 210/2011

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 09.07.2011 účinný od 09.07.2011
MENU
Hore