Oznámenie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky v oblasti civilného letectva 21/2010 účinný od 21.01.2010

Platnosť od: 21.01.2010
Účinnosť od: 21.01.2010
Autor: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
Oblasť: Vzdušná doprava

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky v oblasti civilného letectva 21/2010 účinný od 21.01.2010
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 21/2010 s účinnosťou od 21.01.2010
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 56a ods. 3 zákona č. ...

výnos z 13. januára 2010 č. 3223/2010/SCLVD/z.1056-M o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva ...

Výnos ustanovuje podrobnosti o poskytovaní dotácií v oblasti civilného letectva a náležitostiach ...

Výnos nadobúda účinnosť 1. februára 2010.

Výnos sa uverejní v čiastke 1/2010 Vestníka Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej ...

Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.

Načítavam znenie...
MENU
Hore