Všetky konsolidované znenia predpisu 209/1992

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.06.2010 208/2010 208/2010 účinný od 01.06.2010
2 01.11.1998 102/1999 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o Protokole č. 11 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd meniacom kontrolný systém založený dohovorom 102/1999 účinný od 01.11.1998 do 31.05.2010
3 01.06.1992 účinný od 01.06.1992 do 31.10.1998
4 18.05.1992 účinný od 18.05.1992 do 31.05.1992
5 15.05.1992 účinný od 15.05.1992 do 17.05.1992
6 01.04.1992 účinný od 01.04.1992 do 14.05.1992
7 18.03.1992 účinný od 18.03.1992 do 31.03.1992
MENU
Hore