Všetky konsolidované znenia predpisu 208/1997

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 26.07.1997 účinný od 26.07.1997
MENU
Hore