Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výmeru, ktorým sa určujú maximálne ceny nových výrobkov v zdravotníctve – 20. dodatok k výmeru Ministerstva financií Slovenskej republiky č. Z-1/1996 208/1997 účinný od 26.07.1997

Platnosť od: 26.07.1997
Účinnosť od: 26.07.1997
Autor: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana spotrebiteľa, Lekárne, liečivá, Štátna hospodárska politika

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výmeru, ktorým sa určujú maximálne ceny nových výrobkov v zdravotníctve – 20. dodatok k výmeru Ministerstva financií Slovenskej republiky č. Z-1/1996 208/1997 účinný od 26.07.1997
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 208/1997 s účinnosťou od 26.07.1997
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 11 a 20 zákona Národnej rady Slovenskej ...

výmer z 15. júla 1997 č. Z-11/1997, ktorým sa určujú maximálne ceny nových výrobkov v zdravotníctve ...

Týmto výmerom sa určujú maximálne ceny nových tuzemských i dovážaných liečiv a zdravotníckych ...

Výmer nadobúda záväznosť 1. augusta 1997.

Výmer je uverejnený vo Finančnom spravodajcovi č. 8/1997 a možno doň nazrieť na Ministerstve ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore