Všetky konsolidované znenia predpisu 199/2011

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 30.06.2011 účinný od 30.06.2011
MENU
Hore