Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69579
Dôvodové správy: 2172
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
08.09.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spolupráci a vzájomnej pomoci v oblasti colníctva 198/1996 účinný od 29.06.1996


Platnosť od: 29.06.1996
Účinnosť od: 29.06.1996
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Právo EÚ, Colné právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spolupráci a vzájomnej pomoci v oblasti colníctva 198/1996 účinný od 29.06.1996
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 198/1996 s účinnosťou od 29.06.1996

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 20. októbra 1995 bola v Prahe ...

Národná rada Slovenskej republiky so zmluvou vyslovila súhlas svojím uznesením č. 259 z 13. decembra ...

Zmluva nadobudla platnosť tridsiatym dňom po výmene ratifikačných listín, t. j. 6. júna 1996, ...

Prílohy

  ZMLUVA medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spolupráci a vzájomnej pomoci v oblasti colníctva

  Slovenská republika a Česká republika (ďalej len „zmluvné strany“),

  vedené želaním uskutočňovať ustanovenia Záverečného aktu Konferencie o bezpečnosti a spolupráci ...

  v snahe uľahčiť styky a prehĺbiť vzájomné vzťahy medzi oboma zmluvnými stranami,

  vedené želaním uľahčiť ďalším rozvojom spolupráce medzi colnými správami oboch zmluvných ...

  berúc do úvahy, že je dôležité zabezpečiť správne vyberanie ciel, daní, dávok, poplatkov ...

  dohodli sa takto:

  Článok 1

  Na účely tejto zmluvy sa rozumejú

  a)

  „colnými predpismi“ zákony a ďalšie právne predpisy, ktorých vykonávaním sú colné orgány ...

  b)

  „colnými správami“ v Slovenskej republike Ústredná colná správa a v Českej republike Ministerstvo ...

  c)

  „porušovaním colných predpisov“ porušovanie colných predpisov, ako aj pokus o ich porušenie. ...

  Článok 2

  Zmluvné strany

  a)

  vykonajú všetky potrebné opatrenia, aby sa spoluprácou ich colných správ uľahčilo colné konanie ...

  b)

  si poskytujú v rámci tejto zmluvy vzájomne pomoc na účely zabezpečenia presného vyberania ciel, ...

  Článok 3

  Zmluvné strany budú postupovať tak, aby čo najviac skrátili dĺžku trvania colného konania. To ...

  a)

  tovar podliehajúci rýchlej skaze, živé zvieratá a iný tovar, pri ktorom je naliehavá potreba ...

  b)

  tovar určený na odstránenie následkov havárií, prírodných katastrof a podobných udalostí a ...

  c)

  tovary dopravované v medzinárodných rýchlych vlakoch,

  d)

  cestujúcich predovšetkým v pravidelnej autobusovej doprave.

  Článok 4

  (1)

  Colné konanie na spoločnej hranici oboch štátov sa vykonáva na colných priechodoch.

  (2)

  Colné správy zmluvných strán určia po vzájomnej dohode pracovný čas colných úradov na colných ...

  (3)

  Doprava tovaru cez colné priechody sa môže vykonávať len v pracovnom čase colných úradov.

  (4)

  Doprava tovaru mimo colných priechodov alebo mimo pracovného času colných úradov sa môže v jednotlivých ...

  Článok 5

  (1)

  Colné úrady zmluvných strán uznávajú colné uzávery druhej zmluvnej strany a iné uzávery uznané ...

  (2)

  Colné úrady zmluvných strán uznávajú údaje, ktorými príslušné orgány druhej zmluvnej strany ...

  Článok 6

  Colné správy zmluvných strán si budú vzájomne vymieňať

  a)

  skúsenosti získané pri svojej práci, najmä pri používaní technických prostriedkov, a

  b)

  colné predpisy, odbornú literatúru, vedecké a odborné práce v odbore colníctva,

  c)

  údaje o pohybe osôb a tovaru cez colné priechody na spoločnej štátnej hranici.

  Článok 7

  (1)

  Na dožiadanie colnej správy jednej zmluvnej strany vykoná colná správa druhej zmluvnej strany zistenie. ...

  (2)

  Zisťovanie sa vykonáva podľa vnútroštátnych právnych predpisov dožiadanej zmluvnej strany. Návrhu ...

  (3)

  Výsledok zisťovania sa oznámi dožadujúcej colnej správe.

  Článok 8

  Colné správy zmluvných strán si navzájom bez vyzvania alebo na dožiadanie čo najrýchlejšie ...

  Článok 9

  Colné správy si na dožiadanie vzájomne oznamujú,

  a)

  či colné uzávery, identifikačné znaky alebo listiny predložené dožadujúcej colnej správe sú ...

  b)

  či tovar dovezený z územia druhej zmluvnej strany bol z jej územia vyvezený v súlade s colnými ...

  c)

  či tovar vyvezený na územie druhej zmluvnej strany bol podľa jej colných predpisov dovezený a ...

  Článok 10

  Na dožiadanie colnej správy jednej zmluvnej strany doručí colná správa druhej zmluvnej strany ...

  Článok 11

  (1)

  Informácie, písomnosti a iné oznámenia získané na základe tejto zmluvy sa môžu použiť iba ...

  (2)

  Zmluvná strana, ktorá na základe tejto zmluvy získa informácie, písomnosti alebo iné oznámenia, ...

  Článok 12

  (1)

  Pomoc podľa tejto zmluvy môže byť odmietnutá alebo viazaná na určité podmienky, ak je dožiadaná ...

  (2)

  Ak sa podáva dožiadanie a dožadujúca colná správa nemôže vyhovieť dožiadaniu rovnakého druhu ...

  (3)

  Ak nemožno dožiadaniu úplne alebo sčasti vyhovieť, je nevyhnutné o tom dožadujúcu colnú správu ...

  Článok 13

  (1)

  Na vykonanie tejto zmluvy sa splnomocňujú colné správy. Colné správy zmluvných strán rokujú ...

  (2)

  Písomný styk v rámci tejto zmluvy sa vykonáva v úradnom jazyku každej zmluvnej strany.

  Článok 14

  Zmluvné strany si vzájomne neúčtujú náklady spojené s vykonávaním tejto zmluvy.

  Článok 15

  (1)

  Táto zmluva podlieha ratifikácii. Ratifikačné listiny budú vymenené v Bratislave 7. mája 1996. ...

  (2)

  Táto zmluva nadobudne platnosť tridsiatym dňom po výmene ratifikačných listín.

  Článok 16

  Táto zmluva sa uzatvára na neurčitý čas. Každá zmluvná strana ju môže vypovedať písomne ...

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore