Oznámenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o podrobnostiach o štruktúre, postupe a lehotách na poskytovanie informácií a o podrobnostiach o prevádzkovaní informačného systému Ministerstva školstva Slovenskej republiky o výskume a vývoji 196/2009 účinný od 29.05.2009

Platnosť od: 29.05.2009
Účinnosť od: 29.05.2009
Autor: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Informácie a informačný systém

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o podrobnostiach o štruktúre, postupe a lehotách na poskytovanie informácií a o podrobnostiach o prevádzkovaní informačného systému Ministerstva školstva Slovenskej republiky o výskume a vývoji 196/2009 účinný od 29.05.2009
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 196/2009 s účinnosťou od 29.05.2009
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva školstva Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 8 zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii ...

výnos z 15. mája 2009 č. CD-2009-18616/1291-1:11 o podrobnostiach o štruktúre, postupe a lehotách ...

Výnos upravuje podrobnosti o štruktúre, postupe a lehotách na poskytovanie informácií, ako aj ...

Výnos nadobúda účinnosť 15. júna 2009.

Výnos je uverejnený na internetovej stránke Ministerstva školstva Slovenskej republiky.

Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve školstva Slovenskej republiky.

Načítavam znenie...
MENU
Hore