Všetky konsolidované znenia predpisu 19/2009

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 30.01.2009 účinný od 30.01.2009
MENU
Hore