Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o označovaní hovädzieho dobytka, o evidencii hovädzieho dobytka a o vedení centrálneho registra hovädzieho dobytka 19/2004 účinný od 15.01.2004

Platnosť od: 15.01.2004
Účinnosť od: 15.01.2004
Autor: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
Oblasť: Veterinárna starostlivosť, Chovateľstvo, Štatistiky

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o označovaní hovädzieho dobytka, o evidencii hovädzieho dobytka a o vedení centrálneho registra hovädzieho dobytka 19/2004 účinný od 15.01.2004
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 19/2004 s účinnosťou od 15.01.2004

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky vydalo podľa § 3 ods. 2 zákona č. 19/2002 Z. ...

výnos zo 17. decembra 2003 č. 3652/2003-100 o označovaní hovädzieho dobytka, o evidencii hovädzieho ...

Výnos upravuje podrobnosti o označovaní hovädzieho dobytka, evidencii hovädzieho dobytka a vedení ...

Výnos nadobúda účinnosť 15. januára 2004.

Výnos je uverejnený v čiastke 2/2004 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore