Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72034
Dôvodové správy: 2581
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
17.04.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Vietnamskej socialistickej republiky o hospodárskej spolupráci 189/2007 účinný od 08.02.2007


Platnosť od: 19.04.2007
Účinnosť od: 08.02.2007
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Ekonomika a obchodné vzťahy v medzinárodnom práve

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Vietnamskej socialistickej republiky o hospodárskej spolupráci 189/2007 účinný od 08.02.2007
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 189/2007 s účinnosťou od 08.02.2007

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 16. októbra 2006 bola v Hanoji ...

Dohoda nadobudla platnosť 8. februára 2007 v súlade s článkom 7 ods. 1.

Prílohy

  K oznámeniu č. 189/2007 Z. z.

  DOHODA medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Vietnamskej socialistickej republiky o hospodárskej spolupráci

  Vláda Slovenskej republiky a vláda Vietnamskej socialistickej republiky, ďalej len „zmluvné strany“,– ...

  Článok 1 - Predmet a rozsah dohody

  Zmluvné strany v súlade so svojím vnútroštátnym právnym poriadkom podporujú rozširovanie vzájomne ...

  Článok 2 - Oblasti spolupráce

  Zmluvné strany, berúc do úvahy súčasný stav a perspektívy hospodárskych vzťahov, sa zhodujú ...

  a)

  energetika (rozširovanie a obnova elektrární a distribučných sietí vysokého napätia, ako aj ...

  b)

  informačné a komunikačné technológie,

  c)

  doprava,

  d)

  elektronický a elektrotechnický priemysel,

  e)

  elektrické zariadenia a spotrebiče,

  f)

  poľnohospodárstvo a potravinársky priemysel (vrátane chovu zvierat, pestovania rastlín a súvisiaceho ...

  g)

  rybné hospodárstvo,

  h)

  závlahové projekty,

  i)

  prírodné zdroje a problematika životného prostredia,

  j)

  obalová technológia,

  k)

  chemický a petrochemický priemysel,

  l)

  medicínska technológia, zdravotnícky a farmaceutický priemysel,

  m)

  prieskum, ťažba, úprava a ďalšie spracovanie, ako aj marketing nerastných surovín a produktov ...

  n)

  spolupráca medzi malými a strednými podnikmi,

  o)

  veda a technika,

  p)

  cestovný ruch a

  q)

  spolupráca v oblasti výskumu a rozvoja povodí riek; prieskum, hodnotenie a hospodárstvo podzemných ...

  Článok 3 - Formy rozvoja spolupráce

  Zmluvné strany sa usilujú o rozširovanie a zintenzívňovanie vzájomnej spolupráce s použitím ...

  a)

  podpora kontaktov a posilňovanie spolupráce medzi tvorcami hospodárskej stratégie vládnymi inštitúciami, ...

  b)

  výmena informácií o rozvojových prioritách a napomáhanie pri účasti hospodárskych subjektov ...

  c)

  možnosť nadväzovania nových a rozširovanie existujúcich kontaktov medzi podnikateľskými kruhmi ...

  d)

  výmena podnikateľských informácií, podpora účasti na veľtrhoch a výstavách, organizovanie ...

  e)

  podpora intenzívnejšej účasti malých a stredných podnikov zo súkromného sektora na bilaterálnych ...

  f)

  podpora spolupráce pri poskytovaní konzultačných, marketingových, poradenských a expertných služieb ...

  g)

  podpora finančných inštitúcií a bankového sektora pri nadväzovaní užších kontaktov a posilňovaní ...

  h)

  povzbudzovanie investičných aktivít, zakladanie spoločných podnikov, zriaďovanie obchodných zastúpení ...

  i)

  podporovanie regionálej spolupráce a spolupráce na medzinárodnej úrovni v otázkach spoločného ...

  j)

  posilňovanie spolupráce pri propagácii cestovného ruchu vrátane investícií, uľahčovanie cestovania ...

  k)

  spolupráca na trhoch tretích krajín.

  Článok 4 - Zmiešaná komisia

  1.

  Na základe tejto dohody sa vytvorí „zmiešaná komisia“ s cieľom riadenia a podpory vzťahov ...

  2.

  Zmiešaná komisia bude zložená zo zástupcov príslušných vládnych orgánov a inštitúcií. Zmluvné ...

  3.

  Zasadania zmiešanej komisie sa budú konať na základe požiadavky ktorejkoľvek zo zmluvných strán ...

  4.

  Úlohou zmiešanej komisie bude najmä

  a)

  rokovať o vývoji bilaterálnych hospodárskych vzťahov,

  b)

  identifikovať nové možnosti ďalšieho rozvoja hospodárskej spolupráce,

  c)

  vypracúvať odporúčania na zlepšovanie podmienok hospodárskej spolupráce medzi podnikmi v oboch ...

  d)

  predkladať návrhy na uplatňovanie tejto dohody v praxi.

  5.

  Zmluvné strany uznávajú dôležitosť technickej a vedeckej spolupráce pre rozvoj hospodárskych ...

  Článok 5 - Riešenie sporov

  1.

  Spory vzniknuté pri výklade alebo vykonávaní budú zmluvné strany riešiť v rámci zmiešanej ...

  2.

  Táto dohoda sa môže meniť a dopĺňať písomným dodatkom na základe vzájomnej dohody zmluvných ...

  Článok 6 - Stupeň právnej záväznosti

  1.

  Ustanovenia tejto dohody nie je možné uplatňovať ani vykladať spôsobom, ktorý by spôsobil neplatnosť ...

  2.

  Dodatky k tejto dohode a ani ukončenie jej platnosti neovplyvnia záväzky vyplývajúce z obchodných ...

  Článok 7 - Záverečné ustanovenia

  1.

  Táto dohoda nadobudne platnosť dňom prijatia neskoršej diplomatickej nóty, ktorou príslušná ...

  2.

  Táto dohoda sa uzaviera na dobu päť (5) rokov a jej platnosť sa bude automaticky predlžovať vždy ...

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore