Všetky konsolidované znenia predpisu 185/2011

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 24.06.2011 účinný od 24.06.2011
MENU
Hore