Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o predbežnom vykonávaní Dohody o vytvorení funkčného bloku vzdušného priestoru stredná Európa 185/2011 účinný od 24.06.2011

Platnosť od: 24.06.2011
Účinnosť od: 24.06.2011
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Vzdušná doprava, Obrana, územie a bezpečnostné vzťahy v medzinárodnom práve

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o predbežnom vykonávaní Dohody o vytvorení funkčného bloku vzdušného priestoru stredná Európa 185/2011 účinný od 24.06.2011
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 185/2011 s účinnosťou od 24.06.2011
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 5. mája 2011 bola v Brde pri Kranju ...

S podpisom dohody vyslovila súhlas vláda Slovenskej republiky uznesením č. 154 z 2. marca 2011.

V súlade s článkom 24 dohody sa ustanovenia článkov, okrem článkov 5, 12, 14, 16 až 19, 21 a ...

S predbežným vykonávaním dohody vyslovil súhlas prezident Slovenskej republiky 29. marca 2011.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstve ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore