Oznámenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky pre skupinu výrobkov náterové látky 18/2005 účinný od 26.01.2005

Platnosť od: 26.01.2005
Účinnosť od: 26.01.2005
Autor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Oblasť: Metrológia a skúšobníctvo, Ochrana životného prostredia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky pre skupinu výrobkov náterové látky 18/2005 účinný od 26.01.2005
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Oznámenie 18/2005 s účinnosťou od 26.01.2005
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 9 zákona č. 469/2002 Z. ...

výnos z 10. novembra 2004 č. 2/2005, ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky na udelenie národnej ...

Výnos ustanovuje osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky pre skupinu výrobkov ...

Výnos nadobúda účinnosť 1. februára 2005 a stráca účinnosť 1. februára 2008.

Úplné znenie výnosu je uverejnené vo Vestníku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky ...

Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky, na Slovenskej ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore