Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70502
Dôvodové správy: 2218
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
10.12.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Lotyšskej republiky o medzinárodnej kombinovanej doprave 179/2002 účinný od 11.04.2002


Platnosť od: 11.04.2002
Účinnosť od: 11.04.2002
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Doprava

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 179/2002 s účinnosťou od 11.04.2002

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 28. mája 2001 bola v Lisabone ...

Dohoda nadobudla platnosť výmenou nót 3. februára 2002 podľa článku 12 ods. 1.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Lotyšskej republiky o medzinárodnej kombinovanej doprave ...

Vláda Slovenskej republiky a vláda Lotyšskej republiky (ďalej len „zmluvné strany"),

uvedomujúc si, že pre realizáciu tovarovej výmeny je potrebný systém efektívnej medzinárodnej ...

uvedomujúc si, že v záujme ochrany životného prostredia a v dôsledku obmedzenej priepustnosti ...

súc presvedčené, že rozvoj systému kombinovanej dopravy predstavuje možnosť riešenia problémov ...

a na účely efektívnej vzájomnej spolupráce

dohodli sa takto:

Článok 1 - Všeobecné ustanovenia

Táto dohoda sa vzťahuje na medzinárodnú kombinovanú dopravu, ktorá sa uskutočňuje v intermodálnych ...

Článok 2 - Pojmy

Na účely tejto dohody použité pojmy majú tento význam:

a)

„medzinárodná kombinovaná doprava" je preprava cestného nákladného vozidla alebo intermodálnej ...

b)

„intermodálna prepravná jednotka" je kontajner dlhý najmenej 6 metrov, výmenná nadstavba, náves ...

c)

„zvoz a rozvoz" je preprava intermodálnych prepravných jednotiek cestnou dopravou z miesta nakládky ...

d)

„terminál kombinovanej dopravy" je miesto, v ktorom sú intermodálne prepravné jednotky a cestné ...

e)

„sprevádzaná kombinovaná doprava" je preprava cestných nákladných vozidiel železničnou alebo ...

f)

„nesprevádzaná kombinovaná doprava" je preprava intermodálnych prepravných jednotiek železničnou ...

g)

„doprava Ro-La" je preprava cestných nákladných vozidiel na špeciálnych železničných vozňoch ...

h)

„okolnosti vyššej moci" sú okolnosti, ktoré nepodliehajú kontrole zmluvnými stranami, ktoré ...

i)

„dopravca kombinovanej dopravy" je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vo svojom mene alebo ...

Článok 3 - Realizácia kombinovanej dopravy

1.

Zmluvné strany sa budú usilovať zabezpečiť pre dopravcov podmienky napomáhajúce vykonanie zvozu ...

2.

Zvoz a rozvoz v rámci kombinovanej dopravy na území štátu jednej zmluvnej strany cestnými nákladnými ...

3.

Zmluvné strany vzájomne oslobodia cestné nákladné vozidlá vykonávajúce zvoz a rozvoz podľa ...

Toto oslobodenie sa nevzťahuje na poplatky za používanie platených ciest, mostov a iných dopravných ...

4.

Zmluvné strany sa budú v rámci zmiešanej komisie vytvorenej podľa článku 10 tejto dohody navzájom ...

5.

Cestné nákladné vozidlá používané na zvoz a rozvoz v systéme kombinovanej dopravy sa môžu ...

6.

Zvoz a rozvoz sa budú uskutočňovať po čo najkratšej ceste okrem prepravy nadmerného alebo nadrozmerného ...

7.

Zmluvné strany sa budú usilovať zabezpečiť také podmienky, aby celkový čas hraničnej a colnej ...

Článok 4 - Nesprevádzaná kombinovaná doprava

Okrem dokladov požadovaných podľa medzinárodných zmlúv, ktorými sú zmluvné strany viazané, ...

Konkrétne miesto, kde sa majú doklady nachádzať, stanovujú predpisy v železničnej a vodnej doprave. ...

Článok 5 - Sprevádzaná kombinovaná doprava

Vodič cestného nákladného vozidla musí mať počas zvozu a rozvozu vo vozidle okrem dokladov požadovaných ...

Článok 6 - Podpora kombinovanej dopravy

1.

Zmluvné strany budú napomáhať zabezpečovanie priaznivých podmienok na uskutočňovanie kombinovanej ...

2.

Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú podporovať rozvoj infraštruktúry potrebnej na úspešnú ...

3.

Zmluvné strany sa budú usilovať oslobodiť zvoz a rozvoz od zákazu jazdy v dňoch pracovného voľna ...

4.

Zmluvné strany sa budú usilovať zvýšiť povolenú celkovú hmotnosť cestných nákladných vozidiel ...

5.

Zmluvné strany sa budú usilovať presunúť colné konanie intermodálnych prepravných jednotiek ...

6.

Zmluvné strany sa budú usilovať uviesť do súladu technické parametre železničnej infraštruktúry ...

Článok 7 - Spolupráca

1.

Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú podporovať spoločnosti zaoberajúce sa kombinovanou dopravou ...

2.

Zmluvné strany sa budú usilovať napomáhať čo najväčšie využitie predností kombinovanej dopravy ...

3.

Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa budú vzájomne informovať o všetkých opatreniach, ktoré by ...

Článok 8 - Ochrana údajov

1.

Zmluvné strany sa zaväzujú, že nepoužijú údaje a informácie druhej zmluvnej strany, ktoré súvisia ...

2.

Údaje a informácie podľa odseku 1 tohto článku sa môžu poskytnúť len pre potreby štátnych ...

3.

Ochrana a poskytovanie údajov sa uskutočňujú v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi štátov ...

Článok 9 - Mimoriadne okolnosti

V prípade prerušenia dopravy v dôsledku okolností vyššej moci alebo z technických príčin, ktoré ...

Článok 10 - Zmiešaná komisia

1.

Zmluvné strany si do 30 dní odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody vzájomne oznámia, ktoré ...

2.

Všetky otázky týkajúce sa vykonávania tejto dohody bude riešiť zmiešaná komisia, ktorú vytvoria ...

3.

Zasadnutia zmiešanej komisie sa uskutočnia na požiadanie príslušného orgánu štátu jednej zo ...

4.

Zmiešaná komisia má právo navrhovať zmeny a doplnky tejto dohody.

Zmeny a doplnky tejto dohody po ich schválení zmluvnými stranami nadobudnú platnosť podľa článku ...

Článok 11 - Riešenie sporov

Všetky spory týkajúce sa vykonávania alebo výkladu tejto dohody bude posudzovať zmiešaná komisia. ...

Článok 12 - Nadobudnutie platnosti a výpoveď dohody

1.

Táto dohoda nadobudne platnosť tridsiatym dňom odo dňa prijatia posledného oznámenia, v ktorom ...

2.

Táto dohoda sa uzaviera na neurčitý čas. Každá zo zmluvných strán môže dohodu vypovedať diplomatickou ...

Dané v Lisabone 28. mája 2001 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, lotyšskom ...

Za vládu

Slovenskej republiky:

Jozef Macejko v. r.

Za vládu

Lotyšskej republiky:

Anatolij Gorbunov v. r.

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore