Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných požiadavkách na klasifikáciu, označovanie a balenie nebezpečných látok a zmesí 177/2010 účinný od 30.04.2010

Platnosť od: 30.04.2010
Účinnosť od: 30.04.2010
Autor: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných požiadavkách na klasifikáciu, označovanie a balenie nebezpečných látok a zmesí 177/2010 účinný od 30.04.2010
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 177/2010 s účinnosťou od 30.04.2010
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 5 zákona č. 67/2010 Z. z. o podmienkach ...

výnos z 15. apríla 2010 č. 3/2010, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných požiadavkách ...

Výnosom sa v jazykoch všetkých členských štátov Európskej únie ustanovujú podrobnosti o prehľadnej ...

Týmto výnosom sa do právneho poriadku Slovenskej republiky preberajú smernice:

1. Smernica Rady 67/548/EHS z 27. júna 1967 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych ...

2. Smernica 1999/45/ES Európskeho parlamentu a Rady z 31. mája 1999 o aproximácii zákonov, iných ...

Výnos nadobúda účinnosť 1. mája 2010 a stráca účinnosť 31. mája 2017.

Výnos je uverejnený vo Vestníku Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 1/2010 a v elektronickej ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore