Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Protokolu o zriaďovaní bilingválnych sekcií na gymnáziách v Slovenskej republike uzatvoreného medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Talianskej republiky 176/2008 účinný od 22.05.2008

Platnosť od: 22.05.2008
Účinnosť od: 22.05.2008
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné právo, Školstvo a vzdelávanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Protokolu o zriaďovaní bilingválnych sekcií na gymnáziách v Slovenskej republike uzatvoreného medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Talianskej republiky 176/2008 účinný od 22.05.2008
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 176/2008 s účinnosťou od 22.05.2008
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 24. apríla 2008 bol v Bratislave ...

Protokol nadobudol platnosť 24. apríla 2008 v súlade s článkom 9.

Do textu programu možno nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstve ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore