Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71265
Dôvodové správy: 2425
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
28.09.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Správnej dohody o vykonávaní Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o sociálnom zabezpečení 175/1995 účinný od 21.08.1995


Platnosť od: 21.08.1995
Účinnosť od: 21.08.1995
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia, Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 175/1995 s účinnosťou od 21.08.1995

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 8. januára 1993 bola v Bratislave ...

Správna dohoda nadobudla účinnosť 1. januárom 1993 a platí počas platnosti tejto zmluvy na základe ...

SPRÁVNA DOHODA

o vykonávaní Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o sociálnom zabezpečení

Na základe článku 21 ods. 1 Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o sociálnom ...

PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

(1)

Výrazy použité v tejto správnej dohode majú rovnaký význam ako v zmluve.

(2)

Príslušnými úradmi podľa článku 1 ods. 1 písm. c) zmluvy sú na strane Slovenskej republiky

ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny,

ministerstvo obrany,

ministerstvo vnútra,

ministerstvo spravodlivosti,

zastupované ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny;

na strane Českej republiky

ministerstvo práce a sociálnych vecí,

ministerstvo obrany,

ministerstvo vnútra,

ministerstvo spravodlivosti,

zastupované ministerstvom práce a sociálnych vecí.

(3)

Nositeľmi zabezpečenia podľa článku 1 ods. 1 písm. e) zmluvy sú na strane Slovenskej republiky ...

Národná poisťovňa v Bratislave – Správa Fondu nemocenského poistenia a Správa Fondu dôchodkového ...

na strane Českej republiky

Česká správa sociálneho zabezpečenia, Pražská správa sociálneho zabezpečenia a okresné správy ...

(4)

Dobou zabezpečenia podľa článku 1 ods. 1 písm. g) zmluvy sa rozumie aj doba poistenia.

Článok 2

(1)

Zástupcovia príslušných úradov a nositeľov zabezpečenia zmluvných štátov úzko spolupracujú ...

(2)

Na zjednodušenie spolupráce podľa odseku 1 tohto článku sa môžu prijať postupy a dohodnúť ...

DRUHÁ ČASŤ

POUŽÍVANIE PRÁVNYCH PREDPISOV

Článok 3

(1)

Účasťou na nemocenskom poistení (zabezpečení) a dôchodkovom zabezpečení sa rozumie aj platenie ...

(2)

Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva zamestnanca na území druhého zmluvného štátu, plní v nemocenskom ...

(3)

Ak nie je vnútroštátnymi predpismi ustanovená miestna príslušnosť nižšej zložky nositeľa ...

(4)

Na účely článku 7 zmluvy sú samostatne zárobkovo činné osoby nemocensky poistené (zabezpečené) ...

Článok 4

(1)

Za zamestnanca vyslaného na územie druhého zmluvného štátu podľa článku 8 ods. 1 zmluvy sa ...

(2)

Doba 24 kalendárnych mesiacov podľa článku 8 zmluvy sa počíta najskôr odo dňa platnosti zmluvy. ...

TRETIA ČASŤ

DÁVKY

Článok 5

Ak sú súčasne splnené podmienky nároku na dávku toho istého druhu podmienenú dlhodobo nepriaznivým ...

Článok 6

Ak sú súčasne splnené podmienky nároku na dôchodok toho istého druhu u nositeľov zabezpečenia ...

Článok 7

Ak nie je splnená podmienka zabezpečenia trvajúceho aspoň jeden rok podľa článku 11 ods. 5 zmluvy ...

Článok 8

Zárobky dosiahnuté pred rozdelením Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky posudzuje každý ...

Článok 9

Pri určení priemerného mesačného zárobku na účely vymerania dávok dôchodkového zabezpečenia ...

Článok 10

Za trvalý pobyt dieťaťa zvereného pred platnosťou zmluvy rozhodnutím príslušného orgánu do ...

Článok 11

Ak je platcom štátnej sociálnej dávky podľa právnych predpisov oboch zmluvných štátov nositeľ ...

Článok 12

(1)

Dávky alebo služby podľa článku 19 zmluvy sa poskytujú len v nevyhnutnom rozsahu.

(2)

Takto vynaložené náklady vyúčtuje príslušný orgán, ktorý dávku alebo službu poskytol (hradil), ...

(3)

Do konca marca každého roku si príslušné úrady oboch zmluvných štátov predložia vyúčtovanie. ...

(4)

Rozdiel medzi nákladmi vynaloženými v jednotlivých zmluvných štátoch prepočítaný na dohodnutú ...

(5)

Príslušný úrad zmluvného štátu, v ktorého prospech by sa mal rozdiel vyrovnať, môže od tohto ...

Článok 13

Mimoriadne výhody pre ťažko zdravotne postihnutých občanov sa občanom v oboch zmluvných štátoch ...

Článok 14

U občanov umiestnených v ústavoch sociálnej starostlivosti na území druhého zmluvného štátu ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

Článok 15

(1)

Sídlom zamestnávateľa sa rozumie adresa, ktorá je ako sídlo zapísaná v obchodnom registri. Ak ...

(2)

Ak adresa zamestnávateľa nie je uvedená v obchodnom registri (napríklad pri niektorých podnikoch ...

Článok 16

(1)

Na účely článku 20 zmluvy sa za zamestnávateľa samostatne zárobkovo činnej osoby považuje okresná ...

(2)

U občana, ktorý mal ku dňu rozdelenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky zamestnávateľa ...

Článok 17

(1)

Nositelia zabezpečenia vykonávajú výplaty dávok na území druhého zmluvného štátu v hotovosti ...

(2)

Ak nositeľ zabezpečenia v jednom zo zmluvných štátov požiada o vykonávanie výplaty dávok (prípadne ...

Článok 18

(1)

Na účely nemocenského poistenia sa za doklady podľa článku 21 ods. 4 zmluvy uznávajú v rovnakom ...

(2)

Posudzovanie pracovnej neschopnosti na účely poskytovania nemocenského patrí do pôsobnosti príslušného ...

(3)

Podkladom na poskytovanie podpory pri ošetrovaní člena rodiny, peňažnej pomoci v materstve alebo ...

(4)

Podkladom na poskytovanie prídavkov na deti, príplatku k prídavkom na deti alebo rodičovského príspevku ...

(5)

Postup pri poskytovaní podkladov na posudzovanie nároku na priznanie, trvanie a výplatu dávky dôchodkového ...

(6)

Ak má práceneschopný občan trvalý pobyt na území druhého zmluvného štátu, než v ktorom je ...

Článok 19

Ak sa žiadosť o dávku dôchodkového zabezpečenia uplatnila u nositeľa zabezpečenia v jednom zmluvnom ...

Článok 20

Ak nositeľ zabezpečenia jedného zo zmluvných štátov spätne priznal dôchodok za dobu, za ktorú ...

PIATA ČASŤ

OSOBITNÁ ÚPRAVA PRE PRÍSLUŠNÍKOV OZBROJENÝCH SÍL A OZBROJENÝCH ZBOROV

Článok 21

(1)

Doba služby vykonávaná po 31. decembri 1992 a nárok na dávku a jej výšku sa určia podľa právnych ...

(2)

Ak sa zmení trvalý pobyt príjemcu dávky, platí ustanovenie článku 31 ods. 1 zmluvy obdobne.

ŠIESTA ČASŤ

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 22

Za nositeľa zabezpečenia príslušného na výplatu dôchodkov občanov, ktorí majú ku dňu rozdelenia ...

Článok 23

Zamestnávatelia v oboch zmluvných štátoch označia evidenčné listy dôchodkového zabezpečenia ...

Článok 24

Táto správna dohoda nadobúda účinnosť 1. januárom 1993 a platí počas platnosti zmluvy.

Dané v Bratislave 8. januára 1993 v dvoch vyhotoveniach, každé v slovenskom a českom jazyku, pričom ...

Oľga Keltošová v. r.

ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Jindřich Vodička v. r.

minister práce a sociálnych vecí

Českej republiky

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore