Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní zlatých zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 100 eur s tematikou Bratislavské korunovácie – 450. výročie korunovácie Rudolfa 174/2022 účinný od 20.05.2022

Platnosť od: 20.05.2022
Účinnosť od: 20.05.2022
Autor: Národná banka Slovenska
Oblasť: Bankovníctvo a peňažníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní zlatých zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 100 eur s tematikou Bratislavské korunovácie – 450. výročie korunovácie Rudolfa 174/2022 účinný od 20.05.2022
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 174/2022 s účinnosťou od 20.05.2022
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Národnej banky Slovenska

o vydaní zlatých zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 100 eur s tematikou Bratislavské korunovácie ...

1. Úvodné ustanovenia

a)

Národná banka Slovenska podľa § 17h ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. ...

b)

Zberateľská eurominca má štatút zákonného platidla len v Slovenskej republike.

c)

Zberateľská eurominca sa razí zo zliatiny obsahujúcej 900 dielov zlata, 75 dielov striebra a 25 dielov ...

2. Vzhľad zberateľskej euromince

a)

Na líci zberateľskej euromince je uhorská kráľovská koruna, ktorú na pozadí dopĺňa dobové zobrazenie ...

b)

Na rube zberateľskej euromince je portrét kráľa Rudolfa, ktorý je po oboch stranách doplnený ozdobným ...

c)

Hrana zberateľskej euromince je vrúbkovaná.

Štát vydania: Slovenská republika

Začiatok vydávania: júl 2022

Peter Kažimír v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore