Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72034
Dôvodové správy: 2581
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
17.04.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Protokolu k Dohovoru o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) 163/2008 účinný od 01.05.2008


Platnosť od: 01.05.2008
Účinnosť od: 01.05.2008
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Cestná doprava, Ekonomika a obchodné vzťahy v medzinárodnom práve

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Protokolu k Dohovoru o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) 163/2008 účinný od 01.05.2008
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 163/2008 s účinnosťou od 01.05.2008

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 5. júla 1978 bol v Ženeve podpísaný ...

Národná rada Slovenskej republiky s protokolom vyslovila súhlas svojím uznesením č. 572 z 18. ...

Prezident Slovenskej republiky protokol ratifikoval 22. januára 2008. Ratifikačná listina bola uložená ...

Protokol nadobudol platnosť 28. decembra 1980 v súlade s článkom 4 ods. 1.

Pre Slovenskú republiku nadobudne platnosť 20. mája 2008 v súlade s článkom 4 ods. 2.

K oznámeniu č. 163/2008 Z. z.

PROTOKOL

k Dohovoru o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR)

Strany tohto protokolu,

ktoré sú stranami Dohovoru o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) podpísaného ...

dohodli sa takto:

Článok 1

Na účely tohto protokolu „dohovor“ znamená Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej ...

Článok 2

Článok 23 dohovoru sa upravuje takto:

1.

Odsek 3 znie:

„3. Náhrada škody nesmie presahovať 8,33 číselných jednotiek za kilogram chýbajúcej hrubej ...

2.

Článok 2 sa dopĺňa odsekmi 7, 8 a 9, ktoré znejú:

„7. Číselná jednotka uvedená v tomto dohovore je Special Drawing Right (osobitné právo čerpania), ...

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 3

1.

Tento protokol môžu podpísať alebo k nemu pristúpiť všetky štáty, ktoré podpísali dohovor ...

2.

K tomuto protokolu môžu pristúpiť všetky štáty uvedené v odseku 1 tohto článku, ktoré sú ...

3.

Štáty oprávnené zúčastniť sa podľa odseku 11 mandátu Európskej hospodárskej komisie na niektorých ...

4.

Tento protokol možno podpísať v Ženeve od 1. septembra 1978 do 31. augusta 1979 vrátane. Po tomto ...

5.

Tento protokol bude predmetom ratifikácie až po tom, čo štát ratifikoval dohovor alebo k nemu pristúpil. ...

6.

Ratifikácia alebo prístup sa uskutoční uložením príslušnej listiny u generálneho tajomníka ...

7.

Každá listina o ratifikácii alebo pristúpení uložená po tom, čo nadobudne platnosť dodatok ...

Článok 4

1.

Tento protokol nadobúda platnosť deväťdesiaty deň po tom, ako päť štátov uvedených v článku ...

2.

Pre každý štát, ktorý ho ratifikuje alebo k nemu pristúpi po tom, čo päť štátov uložilo ...

Článok 5

1.

Každá zmluvná strana môže tento protokol vypovedať oznámením zaslaným generálnemu tajomníkovi ...

2.

Výpoveď nadobudne platnosť 12 mesiacov po dni, keď generálny tajomník dostane oznámenie o výpovedi. ...

3.

Každá zmluvná strana, ktorá prestane byť zmluvnou stranou dohovoru, prestane byť v tom istom čase ...

Článok 6

Ak po nadobudnutí účinnosti tohto protokolu klesne v dôsledku výpovedí počet zmluvných strán ...

Článok 7

1.

Každý štát môže pri uložení svojej listiny o ratifikácii alebo listiny o prístupe alebo kedykoľvek ...

2.

Každý štát, ktorý podľa predchádzajúceho odseku urobí vyhlásenie, že tento protokol je platný ...

Článok 8

Každý spor medzi dvoma alebo viacerými zmluvnými stranami o výklade alebo vykonávaní tohto protokolu, ...

Článok 9

1.

Každá zmluvná strana môže pri podpise alebo ratifikácii tohto protokolu alebo pri prístupe k ...

2.

Zmluvná strana, ktorá urobila výhradu podľa odseku 1, môže túto výhradu kedykoľvek odvolať ...

3.

Žiadna iná výhrada k tomuto protokolu nie je prípustná.

Článok 10

1.

Po uplynutí trojročnej platnosti tohto protokolu môže každá zmluvná strana požiadať oznámením ...

2.

Ak sa konferencia zvolá podľa predchádzajúceho odseku, generálny tajomník o tom upovedomí všetky ...

3.

Generálny tajomník pozve na každú konferenciu zvolanú podľa tohto článku všetky štáty uvedené ...

Článok 11

Okrem oznámení vykonaných v článku 10 upovedomuje generálny tajomník Organizácie Spojených ...

a)

o ratifikáciách a prístupoch podľa článku 3,

b)

o dátumoch, kedy tento protokol nadobudne platnosť podľa článku 4,

c)

o oznámeniach prijatých podľa článku 2 ods. 2,

d)

o vypovedaniach podľa článku 5,

e)

o strate platnosti tohto protokolu v súlade s článkom 6,

f)

o oznámeniach prijatých podľa článku 7,

g)

o výhradách a oznámeniach prijatých podľa článku 9 ods. 1 a 2.

Článok 12

Po 31. auguste 1979 bude originál tohto protokolu uložený u generálneho tajomníka Organizácie ...

Prílohy

    Protokol k Dohovoru o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) - anglické znenie

    Prevziať prílohu - Anglické znenie textu ...

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore