Všetky konsolidované znenia predpisu 162/2009

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 06.05.2009 účinný od 06.05.2009
MENU
Hore