Oznámenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o vydaní cenových rozhodnutí pre oblasť vodárenstva 160/2006 účinný od 17.03.2006

Platnosť od: 17.03.2006
Účinnosť od: 17.03.2006
Autor: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Oblasť: Štátne orgány, Vodné hospodárstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o vydaní cenových rozhodnutí pre oblasť vodárenstva 160/2006 účinný od 17.03.2006
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 160/2006 s účinnosťou od 17.03.2006

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) podľa § 12 ods. 6 zákona č. 276/2001 ...

Regulovaný subjekt Číslorozhodnutia Dátum vydaniarozhodnutia Číslo vestníka 1. Vojenské lesy ...

Do textu cenových rozhodnutí možno nahliadnuť na webovej stránke úradu www.urso.gov.sk a v príslušnom ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore