Všetky konsolidované znenia predpisu 157/2011

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 28.05.2011 účinný od 28.05.2011
MENU
Hore